Chorley Inter Club 4.78 External Results
Chorley
14 Aug 13
Head to Head - to compare runners check 2 or more boxes below and then click
 
4.78MNAD
PosGun   NameAG ClubHC  
1 25:39   Robert Affleck V40MPreston-1.4 
2 25:56   Chris Livesey SENMPreston-2.6 
3 26:14   Gethin Butler V40MPreston2.2 
4 26:25   Robert Danson U23MWesham-3.6 
5 26:39   Jon Green V35MPreston5.8 
6 26:43   Malcolm Eadie V45MBlackpool, Wyre & Fylde30.2 
7 27:18   David Rigby SENMPreston/Loughborough Students-2.4 
8 27:44   Karl Lee SENMWesham2.0 
9 27:45   David Parkington V50MPreston19.3 
10 28:01   Ben Donoghue V35MRed Rose12.1 
11 28:02   David Watson V45MPreston4.4 
12 28:07   John Wright V45MBlackpool, Wyre & Fylde3.1 
13 28:15   Jim UnsworthSENMBWFAC  
14 28:26   Andrew NewtonSENMGUEST  
15 28:37   Liam Craine SENMBlackpool, Wyre & Fylde7.0 
16 29:00   Andrew Woodward SENMBlackpool, Wyre & Fylde21.3 
17 29:02   Neil McDonald V45MPreston4.7 
18 29:03   Joe Greenwood SENMLytham St. Annes1.4 
19 29:08   Paul Lightfoot SENMPreston9.0 
20 29:09   Alex Rowe V55MWesham/Northern Masters14.1 
21 29:15   Steve Myerscough V35MWesham5.4 
22 29:17   Jason Barlow V40MWesham6.4 
23 29:36   Lee Barlow V40MWesham4.1 
24 29:50   Thomas Howarth SENMLytham St. Annes2.4 
25 29:59   Christopher Scott U23MPreston20.2 
26 30:07   Ian Dawson SENMBlackpool, Wyre & Fylde3.7 
27 30:11   Joe Swarbrick V55MRed Rose5.5 
28 30:15   Chris Lloyd SENMBlackpool, Wyre & Fylde13.6 
29 30:23   Shaun Wareing SENMChorley ATC36.0 
30 30:33   Alan Metcalf V50MPreston/Fire Service7.0 
31 30:36   Ken Addison V55MRed Rose9.2 
32 30:42   Andrew Grimshaw SENMPreston6.7 
33 30:46   Garry Barnett V45MWesham4.4 
34 30:49   Steven Whitney V45MRed Rose23.4 
35 31:08   Richard Smith SENMPreston0.9 
36 31:10   Chris Wales V40MLancashire Fire & Rescue Service4.2 
37 31:12   David William Green SENMPreston33.2 
38 31:15   Mark Willett V35MLytham St. Annes7.2 
39 31:21   David Carthy V50MTrafford/Preston34.2 
40 31:29   Briony Curtis SENWChorley ATC/Hunters Bog Trotters14.4 
41 31:35   Graham Webster V60MLytham St. Annes8.8 
42 31:42   Russell Mabbett V45MWesham/Northern Masters20.2 
43 31:49   John HoughtonV55MGUEST  
44 31:51   Joseph AllmanSENMChorley  
45 31:54   Catherine Slater SENWPreston/Helm Hill9.4 
46 32:03   Stephen Young V35MPreston4.4 
47 32:09   Stuart Cann V45MRed Rose6.0 
48 32:11   Michael Hall V45MRed Rose6.3 
49 32:15   Oliver Hirsch V45MLytham St. Annes35.2 
50 32:18   Peter Cowling V45MRed Rose/Preston8.1 
51 32:25   Paul Wareing V50MChorley ATC8.1 
52 32:31   Helen Lawrenson V40WWesham9.9 
53 32:32   Bill BeckettV45MChorley  
54 32:33   Paul Molyneux SENMPreston36.0 
55 32:34   Josie Hull U17WChorley ATC34.2 
56 32:38   George Kennedy V55MWesham12.2 
57 32:49   Shane Cliffe V45MRed Rose13.2 
58 32:57   Kevin Ashworth V40MLytham St. Annes8.2 
59 32:59   Emily Japp U23WBlackpool, Wyre & Fylde1.6 
60 33:02   Mark Bond SENMChorley ATC7.7 
61 33:06   Graham Cunliffe V55MWesham15.3 
62 33:10   John Bertenshaw V55MWesham10.6 
63 33:14   Emma Pass SENWWesham10.3 
64 33:24   Alan Hudson V60MWesham11.9 
65 33:25   Matthew Broadhurst SENMBlackpool, Wyre & Fylde35.1 
66 33:30   Joe Donoghue U15MRed Rose23.1 
67 33:35   Carmel Sullivan V45WWesham8.9 
68 33:43   Philip Butler V50MRed Rose10.9 
69 33:44   Barry Wheeler SENMRed Rose6.4 
70 33:46   Peter Carter V45MPreston12.5 
71 33:53   Stephen Mort V35MPreston13.5 
72 33:56   Nigel Shepherd V55MWesham9.3 
73 34:13   Stephen Needham V35MPreston11.5 
74 34:16   Allan Blackwell V50MChorley ATC36.0 
75 34:18   Melanie Koth V35WLytham St. Annes6.9 
76 34:28   Terry Hellings V55MLytham St. Annes12.0 
77 34:32   David Hooton V60MRed Rose12.5 
78 34:46   Sarah SherratV40WWesham  
79 34:51   David Skinner V50MBlackpool, Wyre & Fylde32.8 
80 34:56   Philip Leaver V60MWesham18.2 
81 34:59   Richard MaughanSENMRed Rose  
82 35:06   Stasia Bligh V35WBlackpool, Wyre & Fylde10.1 
83 35:08   Ambi Swindells SENWPreston9.2 
84 35:20   Alan Appleby V65MPreston12.5 
85 35:33   Jenn ThompsonV35WWesham  
86 35:40   Jennifer Salt V35WWesham19.6 
87 35:42   Michael Edge V50MWesham11.3 
88 35:45   Henry Minorczyk V65MChorley ATC18.4 
89 35:47   Alan Taylor V45MWesham24.3 
90 35:52   Steve Minto V60MBlackpool, Wyre & Fylde24.2 
91 35:53   Stephen RobertsV50MGUEST  
92 35:58   Janine Needham V35WRed Rose9.6 
93 36:00   George Brade Green U15MPreston23.8 
94 36:12   Michael McGroulyV55MChorley  
95 36:14   Tracey Hulme V50WWesham14.5 
96 36:16   Frank Nightingale V45MRed Rose6.5 
97 36:23   Anthony Blight V40MBlackpool, Wyre & Fylde10.4 
98 36:28   Emma Essex-Crosby SENWPreston12.0 
99 36:36   Roisin Turner SENWPreston36.0 
100 36:38   Anthony Murphy V40MRed Rose19.9 
101 36:41   John Wiseman V45MRed Rose12.8 
102 36:42   Kevin Woods V50MBlackpool, Wyre & Fylde15.1 
103 36:43   Kath Hoyer V50WWesham/Lancashire Fire & Rescue Service14.0 
104 36:45   Peter Bartlett V60MWesham19.5 
105 36:48   Laura Lawler V45WBlackpool, Wyre & Fylde13.2 
106 36:54   David Dyson V55MBlackpool, Wyre & Fylde15.7 
107 36:56   Paul Carter V40MWesham19.6 
108 36:58   David Waywell V65MWesham24.0 
109 37:04   Roy Stevens V60MLytham St. Annes17.5 
110 37:05   Charlotte Rawcliffe SENWPreston11.9 
111 37:19   Richard Ward V40MRed Rose15.5 
112 37:25   Michaela Dempsey V45WWesham26.1 
113 37:34   John Sharples V55MWesham31.3 
114 37:42   John Hyde V60MRed Rose30.1 
115 38:01   Steve Thompson V45MWesham16.6 
116 38:15   Bernadette DickinsonV50WGUEST  
117 38:23   Debbie Cooper V35WLytham St. Annes17.9 
118 38:37   David Randall V50MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
119 38:50   Anne Sweeney V50WPreston36.0 
120 38:59   Kate Lakeland U23WPreston12.4 
121 39:08   Alan Wilkinson V60MBlackpool, Wyre & Fylde19.2 
122 39:32   Ted Orrell V70MClayton le Moors35.5 
123 39:37   Phil Lakeland V55MPreston20.5 
124 39:39   Julia Rolfe V50WLytham St. Annes18.9 
125 40:09   Christine Sweatman V55WChorley ATC22.4 
126 40:31   John Bradley V70MBlackpool, Wyre & Fylde/North Fylde36.0 
127 40:57   John Swift V70MChorley ATC19.3 
128 41:04   Andy Speer V45MRed Rose18.8 
129 41:10   Joan Gouldthorpe V60WRed Rose20.1 
130 41:31   Tony Croft V60MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
131 41:55   Karlyn Forrest V35WPreston20.7 
132 42:05   Sue Clemson V45WPreston/South Ribble Runners25.6 
133 42:22   Rebecca Willetts V40WLytham St. Annes20.6 
134 42:58   John Winters V75MBlackpool, Wyre & Fylde27.5 
135 43:27   Roger Johnson V55MRed Rose22.1 
136 44:14   Luke Bosman V40MRed Rose36.0 
137 44:25   Martin Simpson U23MRed Rose23.8 
138 44:28   Colin Manning SENMRed Rose25.7 
139 45:02   Fiona Geldard V45WLytham St. Annes32.8 
140 45:16   Beverley Hewitson SENWRed Rose36.0 
141 45:27   Allan Howard V55MRed Rose23.6 
142 46:31   Pamela Binns V65WLytham St. Annes21.3 
143 46:43   Sue Harrison V55WLancashire Constabulary/Red Rose36.0 
144 46:58   Bill Lock V70MLytham St. Annes36.0 
145 47:36   Eileen DearnaleyV60WPreston  
146 48:14   Norman Greenwood V70MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
147 48:28   Sally Cape V45WRed Rose33.7 
148 49:32   Leslie Paul V65MChorley ATC27.5 
149 50:28   Ann Donoghue SENWRed Rose21.6 
150 51:12   Helen OrsonV45WRed Rose  
151 51:13   Andrew Sneddon V45MLytham St. Annes36.0 
152 51:28   Margaret Parkinson V50WPreston36.0 
153 52:46   Dave Aspin V65MRed Rose30.7 
154 53:41   Dawn Lock V65WLytham St. Annes36.0 
155 53:42   Paul Jackson V45MChorley ATC23.8 
156 54:18   Brian Dearnaley V70MPreston36.0 
157 54:22   Steven Wilde V55MChorley ATC18.3