Chorley Inter Club 4.78 External Results
Chorley
14 Aug 13
Head to Head - to compare runners check 2 or more boxes below and then click
 
4.78MNAD
PosGun   NameAG ClubHC  
1 25:39   Robert Affleck V40MPreston-0.6 
2 25:56   Chris Livesey SENMPreston-3.8 
3 26:14   Gethin Butler V40MPreston2.9 
4 26:25   Robert Danson U23MWesham-3.0 
5 26:39   Jon Green V35MPreston2.2 
6 26:43   Malcolm Eadie V45MBlackpool, Wyre & Fylde32.4 
7 27:18   David Rigby SENMPreston/Loughborough Students-2.3 
8 27:44   Karl Lee SENMWesham2.4 
9 27:45   David Parkington V50MPreston21.4 
10 28:01   Ben Donoghue V35MRed Rose14.0 
11 28:02   David Watson V45MPreston6.5 
12 28:07   John Wright V45MBlackpool, Wyre & Fylde3.8 
13 28:15   Jim UnsworthSENMBWFAC  
14 28:26   Andrew NewtonSENMGUEST  
15 28:37   Liam Craine SENMBlackpool, Wyre & Fylde8.9 
16 29:00   Andrew Woodward SENMBlackpool, Wyre & Fylde23.3 
17 29:02   Neil McDonald V45MPreston5.9 
18 29:03   Joe Greenwood SENMLytham St. Annes2.1 
19 29:08   Paul Lightfoot SENMPreston7.4 
20 29:09   Alex Rowe V55MWesham/Northern Masters16.2 
21 29:15   Steve Myerscough V35MWesham6.2 
22 29:17   Jason Barlow V40MWesham7.5 
23 29:36   Lee Barlow V40MWesham4.4 
24 29:50   Thomas Howarth SENMLytham St. Annes3.0 
25 29:59   Christopher Scott U23MPreston22.3 
26 30:07   Ian Dawson SENMBlackpool, Wyre & Fylde4.5 
27 30:11   Joe Swarbrick V55MRed Rose5.8 
28 30:15   Chris Lloyd SENMBlackpool, Wyre & Fylde15.2 
29 30:23   Shaun Wareing SENMChorley ATC36.0 
30 30:33   Alan Metcalf V50MPreston/Fire Service5.3 
31 30:36   Ken Addison V55MRed Rose10.7 
32 30:42   Andrew Grimshaw SENMPreston5.5 
33 30:46   Garry Barnett V45MWesham4.3 
34 30:49   Steven Whitney V45MRed Rose25.5 
35 31:08   Richard Smith SENMPreston1.2 
36 31:10   Chris Wales V40MLancashire Fire & Rescue Service3.8 
37 31:12   David William Green SENMPreston35.3 
38 31:15   Mark Willett V35MLytham St. Annes8.9 
39 31:21   David Carthy V50MTrafford/Preston35.1 
40 31:29   Briony Curtis SENWChorley ATC/Hunters Bog Trotters16.6 
41 31:35   Graham Webster V60MLytham St. Annes10.7 
42 31:42   Russell Mabbett V45MWesham/Northern Masters22.2 
43 31:49   John HoughtonV55MGUEST  
44 31:51   Joseph AllmanSENMChorley  
45 31:54   Catherine Slater SENWPreston/Helm Hill11.4 
46 32:03   Stephen Young V35MPreston5.6 
47 32:09   Stuart Cann V45MRed Rose5.8 
48 32:11   Michael Hall V45MRed Rose6.6 
49 32:15   Oliver Hirsch V45MLytham St. Annes35.9 
50 32:18   Peter Cowling V45MRed Rose/Preston6.5 
51 32:25   Paul Wareing V50MChorley ATC9.0 
52 32:31   Helen Lawrenson V40WWesham9.3 
53 32:32   Bill BeckettV45MChorley  
54 32:33   Paul Molyneux SENMPreston36.0 
55 32:34   Josie Hull U17WChorley ATC34.7 
56 32:38   George Kennedy V55MWesham12.5 
57 32:49   Shane Cliffe V45MRed Rose14.4 
58 32:57   Kevin Ashworth V40MLytham St. Annes7.3 
59 32:59   Emily Japp U23WBlackpool, Wyre & Fylde0.3 
60 33:02   Mark Bond SENMChorley ATC9.1 
61 33:06   Graham Cunliffe V55MWesham17.1 
62 33:10   John Bertenshaw V55MWesham10.9 
63 33:14   Emma Pass SENWWesham9.8 
64 33:24   Alan Hudson V60MWesham12.3 
65 33:25   Matthew Broadhurst SENMBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
66 33:30   Joe Donoghue U15MRed Rose25.3 
67 33:35   Carmel Sullivan V45WWesham9.4 
68 33:43   Philip Butler V50MRed Rose10.1 
69 33:44   Barry Wheeler SENMRed Rose5.5 
70 33:46   Peter Carter V45MPreston12.2 
71 33:53   Stephen Mort V35MPreston13.9 
72 33:56   Nigel Shepherd V55MWesham7.4 
73 34:13   Stephen Needham V35MPreston11.4 
74 34:16   Allan Blackwell V50MChorley ATC36.0 
75 34:18   Melanie Koth V35WLytham St. Annes7.3 
76 34:28   Terry Hellings V55MLytham St. Annes14.1 
77 34:32   David Hooton V60MRed Rose13.5 
78 34:46   Sarah SherratV40WWesham  
79 34:51   David Skinner V50MBlackpool, Wyre & Fylde34.8 
80 34:56   Philip Leaver V60MWesham18.8 
81 34:59   Richard MaughanSENMRed Rose  
82 35:06   Stasia Bligh V35WBlackpool, Wyre & Fylde10.7 
83 35:08   Ambi Swindells SENWPreston8.1 
84 35:20   Alan Appleby V65MPreston13.5 
85 35:33   Jenn ThompsonV35WWesham  
86 35:40   Jennifer Salt V35WWesham19.5 
87 35:42   Michael Edge V50MWesham11.9 
88 35:45   Henry Minorczyk V65MChorley ATC20.3 
89 35:47   Alan Taylor V45MWesham26.3 
90 35:52   Steve Minto V60MBlackpool, Wyre & Fylde23.1 
91 35:53   Stephen RobertsV50MGUEST  
92 35:58   Janine Needham V35WRed Rose10.4 
93 36:00   George Brade Green U15MPreston25.8 
94 36:12   Michael McGroulyV55MChorley  
95 36:14   Tracey Hulme V50WWesham15.3 
96 36:16   Frank Nightingale V45MRed Rose6.8 
97 36:23   Anthony Blight V40MBlackpool, Wyre & Fylde10.3 
98 36:28   Emma Essex-Crosby SENWPreston12.5 
99 36:36   Roisin Turner SENWPreston36.0 
100 36:38   Anthony Murphy V40MRed Rose22.0 
101 36:41   John Wiseman V45MRed Rose13.6 
102 36:42   Kevin Woods V50MBlackpool, Wyre & Fylde16.7 
103 36:43   Kath Hoyer V50WWesham/Lancashire Fire & Rescue Service14.8 
104 36:45   Peter Bartlett V60MWesham20.2 
105 36:48   Laura Lawler V45WBlackpool, Wyre & Fylde14.2 
106 36:54   David Dyson V55MBlackpool, Wyre & Fylde15.4 
107 36:56   Paul Carter V40MWesham20.1 
108 36:58   David Waywell V65MWesham26.1 
109 37:04   Roy Stevens V60MLytham St. Annes16.9 
110 37:05   Charlotte Rawcliffe SENWPreston13.0 
111 37:19   Richard Ward V40MRed Rose14.7 
112 37:25   Michaela Dempsey V45WWesham26.4 
113 37:34   John Sharples V55MWesham32.6 
114 37:42   John Hyde V60MRed Rose24.5 
115 38:01   Steve Thompson V45MWesham18.2 
116 38:15   Bernadette DickinsonV50WGUEST  
117 38:23   Debbie Cooper V35WLytham St. Annes19.4 
118 38:37   David Randall V50MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
119 38:50   Anne Sweeney V50WPreston36.0 
120 38:59   Kate Lakeland U23WPreston12.8 
121 39:08   Alan Wilkinson V60MBlackpool, Wyre & Fylde20.4 
122 39:32   Ted Orrell V70MClayton le Moors36.0 
123 39:37   Phil Lakeland V55MPreston21.2 
124 39:39   Julia Rolfe V50WLytham St. Annes17.2 
125 40:09   Christine Sweatman V55WChorley ATC23.3 
126 40:31   John Bradley V70MBlackpool, Wyre & Fylde/North Fylde36.0 
127 40:57   John Swift V70MChorley ATC20.0 
128 41:04   Andy Speer V45MRed Rose18.7 
129 41:10   Joan Gouldthorpe V60WRed Rose21.3 
130 41:31   Tony Croft V60MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
131 41:55   Karlyn Forrest V35WPreston21.2 
132 42:05   Sue Clemson V45WPreston/South Ribble Runners27.7 
133 42:22   Rebecca Willetts V40WLytham St. Annes21.9 
134 42:58   John Winters V75MBlackpool, Wyre & Fylde28.6 
135 43:27   Roger Johnson V55MRed Rose22.2 
136 44:14   Luke Bosman V40MRed Rose36.0 
137 44:25   Martin Simpson U23MRed Rose25.8 
138 44:28   Colin Manning SENMRed Rose24.6 
139 45:02   Fiona Geldard V45WLytham St. Annes34.3 
140 45:16   Beverley Hewitson SENWRed Rose33.1 
141 45:27   Allan Howard V55MRed Rose25.2 
142 46:31   Pamela Binns V65WLytham St. Annes22.0 
143 46:43   Sue Harrison V55WLancashire Constabulary/Red Rose34.7 
144 46:58   Bill Lock V70MLytham St. Annes36.0 
145 47:36   Eileen DearnaleyV60WPreston  
146 48:14   Norman Greenwood V70MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
147 48:28   Sally Cape V45WRed Rose30.7 
148 49:32   Leslie Paul V65MChorley ATC27.6 
149 50:28   Ann Donoghue SENWRed Rose22.4 
150 51:12   Helen OrsonV45WRed Rose  
151 51:13   Andrew Sneddon V45MLytham St. Annes36.0 
152 51:28   Margaret Parkinson V50WPreston36.0 
153 52:46   Dave Aspin V65MRed Rose31.6 
154 53:41   Dawn Lock V65WLytham St. Annes36.0 
155 53:42   Paul Jackson V45MChorley ATC23.2 
156 54:18   Brian Dearnaley V70MPreston36.0 
157 54:22   Steven Wilde V55MChorley ATC18.5