Interclub Grand Prix Series External Results
Preston
8 Jun 11
Head to Head - to compare runners check 2 or more boxes below and then click
 
4.37MMT
PosGun   NameAG ClubHC  
1 22:17   Stuart Robinson SENMBlackpool, Wyre & Fylde-1.1 
2 22:23   Chris Livesey SENMPreston-2.5 
3 22:41   Steve Littler V35MWesham-1.6 
4 22:52   Gary Pennington V40MPreston/Civil Service7.7 
5 23:06   Phil Leybourne V40MSalford H1.0 
6 23:19   Gethin Butler V40MPreston2.2 
7 23:31   Robert Affleck V35MPreston-1.4 
8 23:34   Charlie Pass V35MWesham36.0 
9 23:41   Steve Hallas V35MPreston/Civil Service3.2 
10 23:52   Matthew Livingstone SENMPreston10.3 
11 23:59   Luke Betts U17MChorley AC (defunct)-3.6 
12 24:06   Callum Rowett U17MPreston11.1 
13 24:21   Luke Berry U20MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
14 24:28   Steve Waterhouse V40MBlackpool, Wyre & Fylde4.2 
15 24:35   Alex Rowe V50MWesham/Northern Masters14.2 
16 24:42   Jon Green V35MPreston5.8 
17 24:53   David Parkington V45MPreston19.4 
18 25:04   Karl Lee SENMWesham1.9 
19 25:15   Andrew Draper SENMLytham St. Annes3.0 
20 25:22   Matt Gray U23MLeeds & Bradford TC/Lytham St. Annes8.3 
21 25:26   Lee Barlow V35MWesham3.9 
22 25:30   Jim UnsworthSENMBWF  
23 25:34   Adam Sciacca U17MChorley AC (defunct)-1.3 
24 25:36   Peter Cruse V45MLytham St. Annes8.6 
25 25:39   Lee Kings SENMPreston35.7 
26 25:46   John Shepherd V45MRed Rose15.2 
27 25:46   Jason Barlow V40MWesham6.4 
28 25:47   Caroline Betmead V35WBlackpool, Wyre & Fylde6.9 
29 25:52    Colin ShuttleworthSENMGuest  
30 25:52   Andy UnsworthSENMGuest  
31 25:53   Tony Livesey SENMPreston14.9 
32 25:56   Alan Durney V45MPreston13.9 
33 26:03   Joe Swarbrick V55MRed Rose5.5 
34 26:11   Trevor Uttley V45MBlackpool, Wyre & Fylde14.1 
35 26:13   Andrew Woodward SENMBlackpool, Wyre & Fylde21.3 
36 26:14   Stephen Young V35MPreston4.4 
37 26:19   Richard JonesSENMGuest  
38 26:23   Samuel Thomas Banner U20MLytham St. Annes3.7 
39 26:25   Alan Metcalf V50MPreston/Fire Service7.0 
40 26:25   Alex StanierU20MLytham  
41 26:26   Gary PendleburySENMGuest  
42 26:28   Steve Myerscough V35MWesham5.4 
43 26:30   Alan Hudson V60MWesham11.8 
44 26:32   Kevin Hesketh V55MPreston6.9 
45 26:34   Chris Lloyd SENMBlackpool, Wyre & Fylde13.6 
46 26:36   Trevor RaynerSENMGuest  
47 26:37   Paul Lightfoot SENMPreston9.1 
48 26:39   John Collier V55MWesham10.4 
49 26:40   Christopher Scott U23MPreston20.3 
50 26:55   Gary De Banke V50MWesham36.0 
51 26:58   Ken Addison V55MRed Rose9.2 
52 27:04   Brian Dewhurst V45MPreston7.2 
53 27:10   Peter Broome V55MBlackpool, Wyre & Fylde27.9 
54 27:16   David Muncaster V40MPreston36.0 
55 27:22   Ray Kenny V50MPreston36.0 
56 27:25   Joanna Goorney V40WWesham6.8 
57 27:37   George Kennedy V50MWesham12.3 
58 27:39   Joe NithsdaleSENMGuest  
59 27:40   Stasia Bligh SENWBlackpool, Wyre & Fylde10.1 
60 27:41   Martin Bates V50MWesham/Civil Service11.8 
61 27:42   Shane Cliffe V45MRed Rose13.2 
62 27:44   Graham Webster V55MLytham St. Annes8.8 
63 27:45   Jamie Midgley U15MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
64 27:48   Tony Croft V50MLytham St. Annes36.0 
65 27:51   Simon Anthony Eaton V40MWesham23.9 
66 27:56   Mark Midgley V40MWesham24.1 
67 27:57   Mark Willett V35MLytham St. Annes7.2 
68 28:00   Philip Butler V45MRed Rose10.5 
69 28:00   Simon Antony Denye V35MLytham St. Annes1.3 
70 28:03   Paul Wareing V45MChorley AC (defunct)8.1 
71 28:07   Neil Stephenson SENMPreston36.0 
72 28:14   Gary HeyworthSENMGuest  
73 28:18    Paul Clyne V40MChorley AC (defunct)36.0 
74 28:23   Kingsley ToddU20MPreston  
75 28:24   Carl Holding SENMChorley AC (defunct)36.0 
76 28:27   Terry Hellings V55MLytham St. Annes12.2 
77 28:31   Roy Upton V40MLytham St. Annes27.3 
78 28:31   Alan Appleby V60MPreston12.5 
79 28:33   Russell Codd V40MPreston9.2 
80 28:38   Paul Woan V40MRed Rose15.1 
81 28:41   David Kershaw V55MChorley AC (defunct)15.3 
82 28:43   Barry Peatfield V60MWesham36.0 
83 28:44   Philippa Walsh V45WPreston31.3 
84 28:46   Steve Townhill V35MPreston8.5 
85 29:02   David Hooton V55MRed Rose12.6 
86 29:04   Helen Lawrenson V40WWesham9.9 
87 29:06   Duncan Richardson V45MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
88 29:13   Stephen Needham SENMPreston11.6 
89 29:15   Brandon Willoughby V50MBlackpool, Wyre & Fylde10.9 
90 29:16   Andrea Smith V40WBlackpool, Wyre & Fylde13.7 
91 29:16   Michael S Brennand V45MRed Rose14.4 
92 29:18   Philip Anderson SENMPreston36.0 
93 29:20   Stephen Mort V35MPreston13.5 
94 29:21   Emma Pass SENWWesham10.3 
95 29:26   Graham Vickers V50MWesham31.1 
96 29:38   Sarah Sherratt V35WWesham20.1 
97 29:46   Beverley Wright V50WBlackpool, Wyre & Fylde7.8 
98 29:52   Melanie Koth V35WLytham St. Annes6.9 
99 29:56   Simon Houghton V40MRed Rose21.5 
100 30:01   Anne Sweeney V50WPreston36.0 
101 30:04   Michael Golden V60MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
102 30:06   William Richmond V45MLytham St. Annes35.1 
103 30:07   Andrew Grimshaw SENMPreston6.2 
104 30:09   David Skinner V50MBlackpool, Wyre & Fylde33.0 
105 30:10   Nick HulmeV50MBWF  
106 30:13   Basil ShapleskiSENMGuest  
107 30:17   Hugh RobertsSENMGuest  
108 30:20   Tony ThorleyV40MRed Rose  
109 30:22   John Sharples V55MWesham31.4 
110 30:24   Terry Bradshaw V50MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
111 30:26   Reg Smallbone V60MBlackpool, Wyre & Fylde14.6 
112 30:32   Sarah Gohil V40WPreston36.0 
113 30:36   Henry Minorczyk V60MChorley AC (defunct)18.5 
114 30:37   Cliff Utting V55MRed Rose14.3 
115 30:40   Stuart Cann V45MRed Rose5.9 
116 30:43   Colin Nelson V35MLytham St. Annes36.0 
117 30:43   Steve Minto V60MBlackpool, Wyre & Fylde24.3 
118 30:46   Philip Dean V50MRed Rose14.6 
119 30:52   Dave MaudsleySENMGuest  
120 30:55   David Brooks V35MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
121 31:04   Alan Taylor V40MWesham24.4 
122 31:08   Greg O'Brien SENMPreston16.0 
123 31:08   Claire McDermott V40WPreston/Civil Service36.0 
124 31:09   Marian Hesketh V55WPreston18.6 
125 31:11   Darren Leslie Mcdermott V40MPreston18.6 
126 31:11   Michael Brown V50MPreston16.1 
127 31:13   Tanya Barlow V35WBlackpool, Wyre & Fylde21.1 
128 31:19   Bob NewmanV65MBWF  
129 31:24   Alistair Morris V50MWesham29.9 
130 31:25   Laura Lawler V40WBlackpool, Wyre & Fylde13.3 
131 31:26   Janine Needham V35WRed Rose9.5 
132 31:27   Peter Cowling V45MRed Rose/Preston8.1 
133 31:46   Roisin Turner SENWPreston36.0 
134 31:50   Jennifer Salt V35WWesham19.7 
135 31:51   Peter Bartlett V60MWesham19.5 
136 31:53   Steven Harry V35MRed Rose36.0 
137 31:58   Alison Titterington V50WBlackpool, Wyre & Fylde20.6 
138 32:03   Eddy Bayor Little V40MPreston34.3 
139 32:07   Nicola Unsworth V40WWesham11.1 
140 32:12   Laura Ashworth V35WLytham St. Annes22.8 
141 32:18   Tony Airnes V55MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
142 32:21   Karen Dunford V45WBlackpool, Wyre & Fylde15.1 
143 32:23   Christopher Bligh V45MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
144 32:25   Roy Stevens V55MLytham St. Annes17.5 
145 32:27   Richard Smith SENMPreston0.9 
146 32:33   Barry Wheeler SENMRed Rose6.4 
147 32:36   An OtherSENMGuest  
148 32:48   Kevin Ashworth V40MLytham St. Annes8.3 
149 32:52   Tracey Hulme V45WWesham14.7 
150 32:52   Anthony Blight V35MBlackpool, Wyre & Fylde10.5 
151 32:53   Sharon Wilkinson V35WPreston/Civil Service/Northern Masters10.3 
152 32:56   Julie Coupe V40WRed Rose36.0 
153 33:06   Suzanne McgarrySENWGuest  
154 33:09   David Waywell V65MWesham24.1 
155 33:17   Peter Cooke V50MWesham22.3 
156 33:23   John Swift V70MChorley AC (defunct)19.5 
157 33:24   Kate Lakeland U20WPreston12.4 
158 33:24   Rachael Porter V35WRed Rose33.6 
159 33:32   David Wakefield V35MPreston17.0 
160 33:42   Bill MurraySENMGuest  
161 33:46   Sara Ward V45WWesham15.4 
162 33:52   Kim Crossfield U23WPreston36.0 
163 34:02   Martin Foley V40MPreston24.3 
164 34:07   Debbie Kirkman V40WRed Rose10.5 
165 34:12   Steven Wilde V55MChorley AC (defunct)18.4 
166 34:17   David Twizell V55MBlackpool, Wyre & Fylde14.5 
167 34:26   John Bradley V70MBlackpool, Wyre & Fylde/North Fylde36.0 
168 34:27   Finlay McCalman V45MWesham16.2 
169 34:28   Debbie Cooper V35WLytham St. Annes18.0 
170 34:33   William Atkinson U15MLytham St. Annes36.0 
171 34:34   Phil Lakeland V50MPreston20.5 
172 34:42   Edward Bowes V35MLytham St. Annes36.0 
173 34:44   Rebecca Willetts V40WLytham St. Annes20.6 
174 34:48   Sharon Cooper V35WWesham13.7 
175 34:49   David Young V60MWesham18.3 
176 35:03   Paula Plowman V45WRed Rose16.0 
177 35:12   Robert Miller V60MLytham St. Annes36.0 
178 35:14   David Wells SENMWesham36.0 
179 35:24   Anya Townsend U15WChorley AC (defunct)15.6 
180 35:25   Simon Townsend V45MChorley AC (defunct)20.2 
181 35:28   Yvonne Johnson V50WRed Rose16.9 
182 35:30   Dave Roberts V45MPreston36.0 
183 35:31   Barry Chester V60MChorley AC (defunct)31.2 
184 35:35   Ashley Judd V45MPreston36.0 
185 35:36   Tony Croft V60MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
186 35:41   Joan Gouldthorpe V55WRed Rose20.1 
187 35:44   Matthew Edgley SENMPreston17.4 
188 35:48   Pamela Hardman V50WLytham St. Annes16.2 
189 36:02   Alice Woods U23WRed Rose36.0 
190 36:08   Geoff Orritt V60MRed Rose36.0 
191 36:11   George Flanagan V60MLancashire Constabulary/Wesham36.0 
192 36:17   John Minton V70MChorley AC (defunct)23.7 
193 36:25   Gillian Murphy SENWLytham St. Annes36.0 
194 36:45   John Winters V75MBlackpool, Wyre & Fylde27.6 
195 36:53   Ruth Schofield SENWPreston36.0 
196 37:02   Philip McCullachV50MChorley  
197 37:07   Charlotte Bellamy SENWPreston36.0 
198 37:09   Alan FitchettV70MRed Rose  
199 37:21   Roger Johnson V55MRed Rose22.3 
200 37:22   Mike Patten SENMPreston36.0 
201 37:26   Norman Greenwood V70MBlackpool, Wyre & Fylde36.0 
202 37:41   Laura Wilsdon SENWWesham36.0 
203 37:45   Norman Bateman V70MWesham36.0 
204 37:57   Helen Boyer V35WPreston28.4 
205 38:00   Tony Rudd V35MLytham St. Annes27.2 
206 38:18   Fiona Geldard V45WLytham St. Annes32.9 
207 38:20   Mike Walsh V75MWesham32.3 
208 38:22   Jenny Ryan V55WBlackpool, Wyre & Fylde33.8 
209 38:26   Julia Rolfe V45WLytham St. Annes18.4 
210 38:36   Eileen Bates V60WPreston36.0 
211 39:32   Stephen MasonSENMGuest  
212 39:58   Chris ClarkeV55MRed Rose  
213 40:01   Sue Harrison V55WLancashire Constabulary/Red Rose36.0 
214 40:02   Andrew Ashcroft SENMPreston24.4 
215 40:15   Evelyn Elkington V70WLancaster & Morecambe/Red Rose35.3 
216 40:18   Mike HutchinsonV70MLytham  
217 40:33   Tom McNicholas V35MRed Rose36.0 
218 41:10   Julia MaudsleySENWGuest  
219 41:19   Brian Dearnaley V65MPreston36.0 
220 41:21   Adrian Smith V60MChorley AC (defunct)35.5 
221 42:33   Karen ClarkeV50WRed Rose  
222 42:39   Paul Carter V40MWesham19.6 
223 43:29   Tom Hilton V60MChorley AC (defunct)36.0 
224 44:27   Mike CoppinV65MChorley  
225 45:38   Sue Louise Wickham V50WPreston21.1 
226 48:11   Dawn Lock V65WLytham St. Annes36.0 
227 48:40   Bill Lock V65MLytham St. Annes36.0 
228 48:48   Janet Saynor V55WRed Rose36.0